Select location and language
Select your location
Select your language
Change language

Follow us:

Polityka prywatności użytkownika

Pobierz plik PDF →

Wprowadzenie

Cześć! 👋Jesteśmy Shares. 

Bardzo cenimy naszych użytkowników, a co za tym idzie, cenimy Twoje zaufanie i prywatność. Dlatego opracowaliśmy tę Politykę Prywatności, aby w przejrzysty sposób przedstawić dane osobowe, które gromadzimy, w jaki sposób są one wykorzystywane, komu są udostępniane i jakie możliwości wyboru mają nasi użytkownicy w zakresie swoich danych.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy danych osobowych, które Shares przetwarza w związku z platformą i aplikacjami, usługami internetowymi, produktami i usługami, o których mowa w tej polityce (zwanymi łącznie "Usługami"). 

Jeżeli mieszkasz w Europejskim Obszarze Gospodarczym ("EOG") i korzystasz z naszych interaktywnych usług związanych z aktywami cyfrowymi (kryptowalutami) i społecznościowych, Twoje dane osobowe kontroluje Shares Digital Assets Polska. 

Jeżeli mieszkasz w Wielkiej Brytanii i korzystasz z naszych interaktywnych usług obrotu aktywami i  społecznościowych, kontrolę nad Twoimi danymi osobowymi sprawuje Shares App Limited. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z tą Polityką Prywatności.  Dane kontaktowe obu tych administratorów danych możesz znaleźć na dole tej polityki. 

Zanim zaczniemy, chcielibyśmy wyjaśnić kilka kwestii: 

 • Sorry, dzieciaki! Nasze usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej 18 roku życia i świadomie nie zbieramy danych dotyczących dzieci. 
 • Bądź na bieżąco! Jeśli dostarczymy Ci inną politykę dotyczącą określonego przetwarzania danych, to należy ją przeczytać razem z tą. Dotyczy to również naszej polityki dotyczącej plików cookie. 
 • Uwaga na żargon! Ta polityka nie będzie dla Ciebie przydatna, jeżeli nie będziesz mógł jej zrozumieć. Dlatego stworzyliśmy słowniczek, który wyjaśnia niektóre z używanych w niej pojęć prawnych. Znajdziesz go na końcu niniejszej polityki..

Jakie dane osobowe przetwarzamy i jak je gromadzimy?

Możemy gromadzić, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych w różnych celach. W tej części przedstawiamy informacje o tym, jakie dane osobowe przetwarzamy, według kategorii miejsca ich pozyskania. 

Dane zebrane w wyniku bezpośrednich interakcji z nami. Zbieramy dane, które nam przekazujesz, gdy korzystasz z naszych Usług lub angażujesz się lub komunikujesz z nami, na przykład gdy zakładasz konto lub uczestniczysz w badaniach.

 • Dane o tożsamości. Obejmują one imię, nazwisko panieńskie, nazwisko, nazwę użytkownika lub podobny identyfikator, stan cywilny, tytuł, datę urodzenia i płeć.
 • Dane kontaktowe. Obejmują one adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres e-mail i numery telefonów.
 • Dane Due Diligence. Mogą to być kopie dokumentów tożsamości, narodowość, numer ubezpieczenia społecznego (lub inny numer identyfikacyjny nadany przez rząd), obywatelstwo i status rezydenta, informacje podatkowe, źródło dochodów/środków (w tym aktywów), informacje o zawodzie i zatrudnieniu, Twój wizerunek oraz inne dane, które mogą być nam potrzebne do skutecznej weryfikacji użytkowników.
 • Dane finansowe. Mogą to być otwarte dane bankowe, dane dotyczące konta bankowego i karty płatniczej.
 • Interakcje z klientami. Obejmuje to odpowiedzi na ankiety, badania, promocje, rozmowy z obsługą klienta i historię (w tym interakcje dokonane w aplikacji Shares, za pośrednictwem mediów społecznościowych i poczty elektronicznej).

Dane zebrane za pomocą zautomatyzowanych technologii lub interakcji. Kiedy korzystasz z naszych Usług, możemy automatycznie gromadzić pewne Dane Użytkowe i Dane Techniczne o Twoim sprzęcie, czynnościach przeglądania i jego wzorach. Gromadzimy te dane osobowe za pomocą plików cookie, sygnałów nawigacyjnych, znaczników pikselowych, rejestrów serwera i innych podobnych technologii, które czasami są dostarczane przez stronę trzecią. 

Możemy również otrzymywać Dane Techniczne o Tobie, jeżeli odwiedzasz inne serwisy internetowe, które wykorzystują nasze pliki cookie. 

 • Dane o transakcjach. Obejmują one szczegóły dotyczące płatności do i od Ciebie oraz inne szczegóły dotyczące produktów i usług, które od nas nabyłeś / nabyłaś, w tym wartość i walutę Twoich aktywności. 
 • Aktywność społeczna. Obejmuje ona Twoją aktywność w news feedzie, zainteresowania, członkostwo w społeczności(ach), interakcje na platformie, wiadomości, komentarze i znajomych.
 • Dane o urządzeniach. Obejmuje to adres protokołu internetowego (IP), Twoje dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizację, typy i wersje wtyczek do przeglądarki, system operacyjny i platformę oraz inne technologie na urządzeniach, z których korzystasz, aby uzyskać dostęp do Usług.
 • Dane o lokalizacji. Możemy zbierać dane geolokalizacyjne z Twojego urządzenia, jeżeli ustawiłeś / ustawiłaś uprawnienia, które na to pozwalają.
 • Dane o profilu. Obejmują one Twoją nazwę użytkownika i hasło, pin, zdjęcie profilowe, biogram, ustawienia i preferencje.
 • Dane o użytkowaniu. Obejmują one informacje o tym, jak korzystasz z naszych Usług, w tym Twoje nawyki przeglądania, zyski i statystyki użytkowania.

Dane zbierane od osób trzecich. Gromadzimy dane osobowe od osób trzecich, z którymi możesz pozostawać w bezpośrednim związku lub nie. Niektóre z danych, które zbieramy od Ciebie, mogą być udostępniane sprzedawcom i innym usługodawcom, którzy pomagają nam udoskonalać Usługi, które świadczymy.

 • Dane techniczne osób trzecich. Możemy zbierać dane osobowe, takie jak dane o wnioskach, dane o użytkowaniu strony internetowej i dane demograficzne od odpowiednich osób trzecich, w tym dostawców usług analitycznych i sieci reklamowych. 
 • Dane marketingowe i komunikacyjne. Obejmuje to Twoje preferencje dotyczące otrzymywania materiałów promocyjnych i marketingowych od nas i osób trzecich, z którymi współpracujemy, oraz wszelkie inne wyrażone przez Ciebie preferencje dotyczące komunikacji.
 • Dane partnerów i sprzedawców. Możemy gromadzić dane osobowe od osób trzecich, jeżeli nawiążemy współpracę lub gdy będziemy chcieli zweryfikować Twoją tożsamość w ramach naszych wymogów regulacyjnych. Polegamy na osobach trzecich, takich jak agencje weryfikacji tożsamości, biura informacji gospodarczej i kredytowej, dostawcy rozwiązań w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i inni. Dane te mogą obejmować:
  undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

 

Inne ważne informacje… 

Dane Zbiorcze 

Gromadzimy również, wykorzystujemy i udostępniamy w dowolnym celu Dane Zbiorcze, takie jak dane statystyczne lub demograficzne. Dane Zbiorcze mogą być oparte na danych osobowych, ale w świetle prawa nie są one uznawane za dane osobowe, ponieważ nie ujawniają bezpośrednio lub pośrednio Twojej tożsamości. Przykładowo, możemy połączyć Twoje Dane o użytkowaniu, aby obliczyć procent użytkowników korzystających z określonej funkcji. 

Jeżeli łączymy lub łączymy Dane Zbiorcze z Twoimi danymi osobowymi w sposób umożliwiający Twoją bezpośrednią lub pośrednią identyfikację, przetwarzamy je jako Dane Osobowe i zgodnie z tą Polityką Prywatności.

 

Szczególne Kategorie Danych Osobowych

Nie gromadzimy celowo Specjalnych Kategorii Danych Osobowych (należą do nich dane dotyczące Twojego pochodzenia rasowego lub etnicznego, przekonań religijnych lub światopoglądowych, seksualności, orientacji seksualnej, poglądów politycznych, członkostwa w związkach zawodowych, dane o Twoim zdrowiu oraz dane genetyczne i biometryczne). 

Możemy jednak przetwarzać dane dotyczące: wyroków skazujących i czynów zabronionych, przynależności politycznej w ramach wyszukiwania źródeł finansowania, źródeł majątku i rozszerzonych badań due diligence, a także zgodnie z wytycznymi prawnymi.

W przypadku, gdy zaczniemy przetwarzać dane osobowe szczególnej kategorii (np. jeśli dostarczysz nam dane o Twoim zdrowiu), będziemy postępować z nimi zgodnie z brytyjską ustawą Data Protection Act 2018 ("DPA") oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych ("RODO"). 

 

Jeśli nie podasz danych osobowych

Czasami musimy gromadzić dane osobowe na mocy prawa. Czasami musimy gromadzić dane osobowe na podstawie warunków umowy, którą mamy z Tobą. Jeżeli nie podasz tych danych na żądanie, możemy nie być w stanie wykonać umowy, którą zawarliśmy lub próbujemy zawrzeć z Tobą (na przykład w celu dostarczenia Ci naszych Usług). 

W takim przypadku możemy być zmuszeni do anulowania produktu lub usługi, które masz u nas, lecz powiadomimy Cię o tym z wyprzedzeniem.

Dlaczego przetwarzamy te dane osobowe?

Chcemy jasno określić, co robimy z danymi osobowymi i jak upewniamy się, że nasze przetwarzanie danych jest zgodne z prawem. W tej części opisujemy nasze powody przetwarzania danych osobowych oraz podstawę prawną, na której się opieramy. 

Wyrażenie "podstawa prawna" można znaleźć w naszym słowniku, ale w skrócie oznacza ono: podstawę prawną, z której korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Istnieje wiele podstaw prawnych i przed przetwarzaniem danych musimy wybrać najodpowiedniejszą z nich. Jeżeli nie znajdziemy odpowiedniej podstawy prawnej, nie będziemy przetwarzać danych. Proste. Najczęściej będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

 • Gdy musimy wykonać umowę, którą zamierzamy zawrzeć lub zawarliśmy z Tobą.
 • Gdy jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interesów (lub interesów osoby trzeciej), a Twoje interesy i prawa podstawowe nie są nadrzędne wobec tych interesów
 • Gdy musimy spełnić obowiązek prawny lub regulacyjny

Zasadniczo nie opieramy się na zgodzie jako podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych; jeżeli tak się stanie, wyraźnie zapytamy o Twoją zgodę. Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę, jeżeli jest to podstawa prawna, którą wykorzystujemy do przetwarzania danych osobowych.

Czynności przetwarzania danych oraz ich cel

Podstawa prawna

Aby otworzyć konto Shares.

Aby otworzyć konto Shares z ograniczoną funkcjonalnością / dostępem do funkcji, musimy przetwarzać Twoje dane osobowe, w tym Dane o tożsamości i Dane kontaktowe.

Niezbędne do wykonania umowy

Aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji Shares.

Jeżeli chcesz uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji Shares, takich jak obrót aktywami, przetwarzamy Twoje dane z wielu powodów, w tym aby:
Sprawdzać, czy możesz korzystać z naszych Usług (co obejmuje ocenę Twojego ryzyka kredytowego)

Weryfikować Twoją tożsamość i móc przeprowadzić wymagane kontrole (zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami), w tym w ramach procedur "znaj swojego klienta" („know your customer”), przeciwdziałania praniu pieniędzy, przeciwdziałania oszustwom, sprawdzania list sankcyjnych i kontroli osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne

Świadczyć nasze usługi

Niezbędne do wykonania umowy

Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby skutecznie prowadzić naszą działalność, świadczyć usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwa sieci, zapobiegać oszustwom oraz w kontekście reorganizacji przedsiębiorstwa lub restrukturyzacji grupy)

Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (obowiązków prawnych)

Aby komunikować się z Tobą w sprawie Twojego konta, umowy lub relacji z nami.

Musimy komunikować się z Tobą z różnych powodów, w tym w celu aktualizacji informacji o naszych Usługach, naszych Warunkach i Polityce Prywatności lub gdy musimy poprosić Cię o dalszą dokumentację / informacje.

Ponadto możemy kontaktować się z Tobą za pomocą materiałów marketingowych lub prosić o wzięcie udziału w badaniach, ankietach lub konkursach.

Jeżeli nie masz konta w Shares, lecz zapisałeś / zapisałaś się na otrzymywanie naszych materiałów marketingowych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie po to, aby wysyłać Ci materiałów marketingowych, z których możesz w każdej chwili zrezygnować.

Niezbędne do wykonania umowy z Tobą

Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (obowiązków prawnych)

Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby aktualizować nasze dane i badać, jak klienci korzystają z naszych produktów/usług, aby tworzyć i rozwijać je oraz rozwijać naszą działalność, aby wprowadzać na rynek Usługi, które naszym zdaniem będą interesujące)

Aby chronić Twoje konto.


Przetwarzamy Twoje dane, aby ustanowić środki bezpieczeństwa danych i zabezpieczeń. Robimy to aby administrować i ochraniać naszą działalność oraz Usług (w tym rozwiązywania problemów, analizy danych, testowania, konserwacji systemu, wsparcia, raportowania i hostingu danych).

Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby skutecznie prowadzić naszą działalność, świadczyć usług administracyjnych i informatycznych, bezpieczeństwa sieci, zapobiegać oszustwom oraz w kontekście reorganizacji przedsiębiorstwa lub restrukturyzacji grupy)

Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego

Aby stale i odpowiednio obsługiwać Twoje konto.

Przetwarzamy dane osobowe, aby stale i odpowiednio obsługiwać Twoje konto; obejmuje to przetwarzanie Danych o transakcjach, Danych o użytkowaniu, Danych o profilu, Aktywności społecznej. Musimy utrzymywać dokładne rejestry, rzetelnie monitorować aktywność konta i analizować zaangażowanie, aby dostarczać naszym użytkownikom jak najlepsze Usługi.

Jeżeli będziemy mieli powody sądzić, że możesz potrzebować dodatkowego wsparcia lub poziomu (poziomów) opieki, skontaktujemy się z Tobą i zapewnimy Ci środki. Zwrócimy się również do Ciebie o zgodę na oznaczenie Cię w naszym systemie jako "klienta wrażliwego", co umożliwi Działowi Obsługi Klienta odpowiednie potraktowanie Twoich kontaktów/żądań.

Niezbędne do wykonania umowy

Zgoda (zapytamy Cię o zgodę, zanim oznaczymy Cię w naszym systemie jako "klienta wrażliwego")

Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (obowiązków prawnych)

Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby uczciwie monitorować korzystania z Usług przez klientów w celu dostarczenia optymalnie działającej Usługi (Usług), poprawy funkcjonalności i zaoferowania dodatkowego wsparcia, w stosownych przypadkach)

Aby zapewnić interaktywne i społecznościowe funkcje w aplikacji.

Aby zapewnić zaangażowanie społeczne i interaktywne funkcje w aplikacji (takie jak Społeczności i Listy Obserwowanych).

Niezbędne do wykonania umowy

Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby uczciwie monitorować korzystania z Usług przez klientów w celu dostarczenia optymalnie działającej Usługi (Usług), poprawy funkcjonalności i zaoferowania dodatkowego wsparcia, w stosownych przypadkach)

Aby zapewnić funkcje aplikacji dotyczące obrotu aktywami.

Możesz składać Zlecenia w aplikacji. Koordynujemy ich realizację poprzez przetwarzanie danych obejmujących: Dane kontaktowe, Dane o tożsamości, Dane finansowe, Dane o użytkowaniu.

Aby ułatwić składanie Zleceń Rynkowych, zakładamy dla Ciebie Rachunek Pieniądza Elektronicznego i angażujemy Brokerów Realizujących Transakcje do przekazywania zleceń w Twoim imieniu.

Niezbędne do wykonania umowy

Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (obowiązków prawnych)

Aby udostępniać w aplikacji funkcje związane z cyfrowymi aktywami (kryptowalutami).

Dla użytkowników w odpowiednich regionach z naszymi funkcjami kryptowalutowymi w aplikacji. Obejmuje to zakup, sprzedaż i widoczność aktywów kryptowalutowych. Przetwarzamy Twoje informacje, w tym Dane o lokalizacji, transakcji, Dane o tożsamości, Dane o urządzeniach i Dane kontaktowe.

Niezbędne do wykonania umowy

Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (obowiązków prawnych)

Aby zapewnić funkcje płatności i spłaty w aplikacji.

Aby zarządzać płatnościami, opłatami i należnościami oraz zbierać i odzyskiwać należne nam pieniądze, musimy przetwarzać dane osobowe, w tym Dane o transakcjach i Dane finansowe.

Niezbędne do wykonania umowy

Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (odzyskanie należnych długów)

TAby opracować i wykorzystywać zautomatyzowane sposoby identyfikacji podejrzanych, nieodpowiednich, bezprawnych lub zakazanych zachowań w naszych Usługach.

Aby opracować technologię, która może natychmiast zidentyfikować i oznaczyć zachowanie, które jest podejrzane, niewłaściwe, niezgodne z prawem lub zabronione w naszych Usługach, możemy przetwarzać dane osobowe, w tym Dane o profilu, Aktywność społeczną i Dane o tożsamości.

Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby rozwijać zaawansowane i skuteczne zautomatyzowane sposoby utrzymania legalności i bezpieczeństwa aplikacji)

Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby rozwijać nasze produkty / usługi i rozwijać naszą działalność)

Aby zapewnić Obsługę Klienta.

Aby zapewnić efektywną Obsługę Klienta i poprawić związane z nią procesy.

Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby zapewniać skuteczne usługi wsparcia klienta)

Aby świadczyć Usługi dostosowane do potrzeb.

Aby dostarczyć Ci sugestie dotyczące funkcji, które naszym zdaniem przypadną Ci do gustu, lub spersonalizowane wiadomości, wykorzystujemy dane osobowe, w tym Dane o użytkowaniu.

Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby rozwijać nasze produkty / usługi i rozwijać naszą działalność)

Aby zbierać informacje i tworzyć spostrzeżenia na temat Twoich zwyczajów związanych z przeglądaniem naszych Usług.

Aby uzyskać wgląd w korzystanie z naszych Usług, ich skuteczność i zaangażowanie w nie, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe. Jeżeli będziemy używać znaczników w celu uzyskania Twoich danych osobowych lub wykorzystywać Twoje dane dotyczące lokalizacji do celów analizy i wglądu, uzyskamy Twoją zgodę.

Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (abyśmy mogli mierzyć skuteczność naszych treści i sposób, w jaki odwiedzający korzystają z naszych Usług. Dzięki temu możemy dowiedzieć się, które strony naszych Usług są najbardziej atrakcyjne dla naszych odwiedzających, które części naszych Usług są najbardziej interesujące oraz jakie cechy i funkcjonalności lubią widzieć nasi odwiedzający. Wykorzystujemy te informacje również po to, aby pomóc nam w wyborze przyszłych linii produktów i usług, projektów stron internetowych oraz aby zapamiętać Twoje preferencje. Możemy również wykorzystywać te informacje do celów marketingowych)

Zgoda

Aby dostarczyć Ci odpowiednie treści na stronie internetowej i reklamy oraz zmierzyć lub zrozumieć skuteczność reklamy, którą Ci przedstawiamy

Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby zbadać, jak klienci korzystają z naszych produktów/usług, aby je rozwijać, aby rozwijać naszą działalność i informować o naszej strategii marketingowej)

Aby badać i zgłaszać, w stosownych przypadkach, naruszenia danych, incydenty, wnioski i skargi.

Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (obowiązków prawnych)

Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby utrzymać legalność i bezpieczeństwo aplikacji).

Aby moderować nasze Usługi.

Musimy skutecznie moderować treści, interakcje i zaangażowanie na naszej platformie w celu monitorowania naruszeń naszych Warunków, Wytycznych dla społeczności i / lub obowiązującego prawa.

Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby utrzymać legalność i bezpieczeństwo aplikacji)

Aby badać i zgłaszać, w stosownych przypadkach, przypadki podejrzeń o przestępstwa finansowe.

Musimy przeglądać i przetwarzać dane, aby badać i zgłaszać przypadki podejrzeń o przestępstwa finansowe. Dane te mogą być udostępniane odpowiednim osobom trzecim, takim jak organy ścigania.

Niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (obowiązków prawnych)

Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby utrzymać legalność i bezpieczeństwo aplikacji)

AAby poprawić nasze Usługi, marketing, relacje z klientami, doświadczenia i rozwój dzięki wykorzystaniu przez nas analityki danych.


Działamy samodzielnie - oraz z partnerami zewnętrznymi – aby promować Shares i zachęcać potencjalnych klientów do przyłączenia się do naszych Usług. Oceniamy również usługi świadczone przez partnerów poprzez pomiar metryk.

Możemy udostępniać naszym partnerom zewnętrznym zarówno dane spseudonimizowane (UserID), jak i dane zagregowane dotyczące Ciebie (w tym fakt, że zapisałeś / zapisałaś się do naszych Usług oraz informacje dotyczące Twoich wyników finansowych). My i nasi partnerzy wykorzystamy te dane wyłącznie do oceny usług świadczonych przez naszych partnerów.

Niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (aby określić typy klientów dla naszych produktów i usług, aby nasze Usługi były aktualne i odpowiednie, aby rozwijać naszą działalność i informować o naszej strategii marketingowej)

Niezbędne dla naszego uzasadnionego interesu (aby poszerzać bazę klientów i rozwijać firmę).

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na więcej niż jednej podstawie prawnej, w zależności od tego, dlaczego wykorzystujemy Twoje dane. Prosimy o kontakt z nami, jeżeli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat konkretnej podstawy prawnej, na której opieramy się, przetwarzając Twoje dane osobowe, w przypadku gdy w powyższej tabeli podano więcej niż jedną podstawę.

Zmiana celu

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je zgromadziliśmy, chyba że w uzasadniony sposób uznamy, że musimy je wykorzystać do innego celu, który jest zgodny z pierwotnym celem.

Jeżeli będziemy musieli wykorzystać Twoje dane osobowe w innym celu, poinformujemy Cię o tym i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala. Pamiętaj, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe bez Twojej wiedzy lub zgody, zgodnie z powyższymi zasadami, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Odbiorcy Wewnętrzni

Możemy udostępniać dane osobowe podmiotom z Grupy Shares. 

Robimy to, ponieważ nasze podmioty polegają na sobie nawzajem w zakresie świadczenia różnych Usług, które są nam niezbędne do świadczenia aplikacji Shares i wszystkich jej usług.

Odbiorcy Zewnętrzni 

Od wszystkich osób trzecich wymagamy przestrzegania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i traktowania ich zgodnie z prawem. Osoby trzecie przetwarzające dane nie mogą wykorzystywać Twoich danych osobowych do własnych celów. Zezwalamy im na przetwarzanie Twoich danych osobowych tylko w określonych celach i zgodnie z naszymi pisemnymi instrukcjami.

 • Zewnętrzni dostawcy usług. Należą do nich dostawcy usług informatycznych i usług w chmurze, zewnętrzni dostawcy oprogramowania i platform, sprzedawcy, partnerzy ds. zgodności (w tym weryfikatorzy tożsamości i wykonawcy odpowiednich kontroli), dostawcy usług analitycznych, partnerzy reklamowi, dostawcy usług płatności kartą, dostawcy usług bankowości otwartej (Plaid), maklerzy realizujący transakcje (Alpaca Securities LLC), partnerzy zajmujący się aktywami cyfrowymi oraz dostawca konta pieniędzy elektronicznych Shares (Modulr FS Limited).
 • Organy regulacyjne i władze. Należą do nich organy regulacyjne, takie jak Financial Conduct Authority, ICO i Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, organy władzy, w tym organy podatkowe i National Crime Agency (NCA), a także inne oficjalne organy, z którymi musimy się kontaktować / do których musimy składać sprawozdania. 
 • Profesjonalni doradcy. W tym prawnicy, bankierzy, audytorzy i ubezpieczyciele, którzy świadczą usługi doradcze, bankowe, prawne, ubezpieczeniowe i księgowe.

Jeżeli zdecydujemy się na sprzedaż, przeniesienie lub połączenie części naszej działalności lub naszych aktywów, udostępnimy Twoje dane osobowe nowym właścicielom naszej firmy, którzy mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe w taki sam sposób, jak określono w tej Polityce Prywatności.

Czy przekazujemy Twoje dane osobowe za granicę?

Możemy przekazywać Twoje dane poza Wielką Brytanię lub Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Za każdym razem, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe poza Wielką Brytanię lub EOG, upewniamy się, że są one w podobnym stopniu chronione, gwarantując zastosowanie co najmniej jednego z następujących zabezpieczeń:

 • Przekazujemy Twoje dane osobowe do krajów, które zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej i Urzędu Komisarza ds. Informacji ("ICO").
 • Upewnimy się, że istnieją odpowiednie zabezpieczenia umowne ze osobami trzecimi, którym udostępniamy dane osobowe poza EOG i Wielką Brytanię (zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej lub ICO, w stosownych przypadkach).

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadziliśmy, w tym spełnienia wymogów prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko wyrządzenia szkody przez nieuprawnione wykorzystanie lub ujawnienie Twoich danych osobowych, cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe i czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, a także obowiązujące wymogi prawne.

W niektórych okolicznościach możemy dokonać anonimizacji Twoich danych osobowych (tak, aby nie można było ich już z Tobą powiązać) do celów badawczych lub statystycznych. W takim przypadku możemy wykorzystywać te informacje bezterminowo, bez konieczności powiadamiania Cię o tym.

Jakie masz prawa względem Twoich danych osobowych?

W pewnych okolicznościach, zgodnie z prawem ochrony danych osobowych, masz prawo do:

 • Żądania dostępu do swoich danych osobowych. Jest to prawo do dostępu i otrzymania kopii Twoich danych osobowych oraz innych informacji uzupełniających. Prawo to nie jest bezwzględne i może podlegać pewnym ograniczeniom i wyłączeniom.
 • Żądania korekty Twoich danych osobowych. W tym miejscu skorygujemy niedokładne lub nieprawidłowe dane, które przetwarzamy na Twój temat.
 • Żądania usunięcia Twoich danych osobowych. Jest to prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie jest bezwzględne i może podlegać pewnym ograniczeniom, w zależności od naszej podstawy prawnej przetwarzania Twoich danych osobowych. 
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Jest to prawo bezwzględne tylko w przypadku marketingu bezpośredniego. W przypadku wszystkich innych procesów przetwarzania danych możesz wnieść sprzeciw. Wówczas rozpatrzymy i zrealizujemy Twój wniosek z uwzględnieniem odpowiednich ograniczeń, takich jak podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych w pierwszej kolejności. 
 • Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Nie jest to prawo bezwzględne. Jeżeli masz szczególny powód, aby zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, możesz zażądać takiego ograniczenia. Może to ograniczyć sposób, w jaki wykorzystujemy Twoje dane osobowe.
 • Żądania przeniesienia Twoich danych osobowych. Jest to prawo do przenoszenia danych; pozwala ono osobom fizycznym uzyskać i ponownie wykorzystać ich dane osobowe do własnych celów w ramach różnych usług.
 • Wycofania zgody. Jeżeli wyraziłeś / wyraziłaś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, masz prawo do wycofania takiej zgody. 
 • Sprzeciwu wobec wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania, które wywołuje skutki prawne lub podobne.

 

Jeżeli chcesz złożyć takie żądanie, możesz to zrobić, wysyłając nam wiadomość w sekcji "Wsparcie" aplikacji Shares lub wysyłając e-mail na adres privacyrequests@shares.io. Możesz również zrezygnować z marketingu bezpośredniego, klikając przycisk “Wypisz się” na dole każdej marketingowej wiadomości e-mail. 

Co do zasady nie musisz wnosić opłaty za skorzystanie z któregokolwiek z tych praw, a my potwierdzamy realizację Twojego wniosku w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. 

Możemy jednak pobrać uzasadnioną opłatę lub przedłużyć termin udzielenia odpowiedzi w przypadkach, gdy żądanie jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzalne lub nadmierne. W takich okolicznościach możemy również odmówić spełnienia Twojej prośby. W takim przypadku zawsze poinformujemy Cię o tym fakcie.

W każdej chwili masz prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu ochrony danych; 

Będziemy jednak wdzięczni za możliwość rozwiania Twoich wątpliwości, zanim zwrócisz się do organu ochrony danych, dlatego prosimy o kontakt z nami lub naszym inspektorem ochrony danych w pierwszej kolejności, a my postaramy się pomóc.

Kontakt z nami i naszym inspektorem ochrony danych

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, możesz to zrobić pisząc na odpowiedni adres, w zależności od Twojej lokalizacji. 

Dla podmiotów danych z UK: Shares App Limited, 1 Waterhouse Square, Holborn, London, England, EC1N 2ST, United Kingdom.

Dla podmiotów danych z EOG: Shares Digital Assets Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Mogilska 43 Cowork ul. Mogilska 43 31-545 Kraków Polska.

Zawsze chcemy chronić Twoje dane i w związku z tym wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych ("IOD"), który działa jako osoba kontaktowa i głos w organizacji dla podmiotów danych. 

Kontakt z naszym IOD

Cenimy Twoje dane i chcemy je chronić, dlatego wyznaczyliśmy dedykowanego IOD. IOD jest punktem kontaktowym dla podmiotów danych w naszej organizacji; jego zadaniem jest ogólna pomoc podmiotom danych. Najskuteczniejszym sposobem realizacji Twoich praw wynikających z przepisów o ochronie danych jest wysłanie wiadomości e-mail na adres privacyrequests@shares.io

Z naszym IOD można się skontaktować pisemnie lub pocztą elektroniczną;

Dla podmiotów danych z EOG: 

 • Address: FAO: Shares Europe DPO, 1 Waterhouse Square, Holborn, London, England, EC1N 2ST, United Kingdom.
 • Email: eu-dpo@shares.io

Dla podmiotów danych z UK

 • Address: FAO: Shares UK DPO, 1 Waterhouse Square, Holborn, London, England, EC1N 2ST, United Kingdom.
 • Email: uk-dpo@shares.io 

Słowniczek

Dane osobowe

Dane osobowe lub informacje osobowe oznaczają wszelkie informacje o osobie fizycznej, które mogłyby ją zidentyfikować. Nie obejmuje to danych, co do których nie ma możliwości identyfikacji (dane anonimowe).

Podmiot danych

Zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania żyjąca osoba, której dotyczą dane osobowe.

Administrator danych 

Administratorzy danych osobowych są głównymi decydentami w zakresie przetwarzania danych osobowych. Sprawują oni ogólną kontrolę nad celami i sposobami przetwarzania danych osobowych.

 

Podstawa prawna

Dla każdej czynności przetwarzania danych, w której bierzemy udział, musimy mieć ważną podstawę prawną. Za podstawy prawne w świetle obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uznaje się:

 • Zgodę
 • Uzasadniony interes
 • Umowa
 • Obowiązek prawny
 • Żywotne interesy
 • Publiczny interes 
 • Zgoda. Jednoznaczne, świadome i dobrowolne wskazanie przez osobę fizyczną zgody na przetwarzanie jej danych osobowych.
 • Uzasadniony interes. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w uzasadnionym interesie Shares, a interesy/oczekiwania osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami, można oprzeć się na tej podstawie prawnej. Należy przeprowadzić ocenę, aby stwierdzić, czy jest to odpowiednia podstawa prawna. 
 • Umowa. Dane mogą być przetwarzane, jeżeli są one niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą.
 • Obowiązek prawny. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu spełnienia obowiązku wynikającego z prawa precedensowego (common law) lub obowiązku ustawowego na mocy prawa Wielkiej Brytanii lub UE, wówczas jest to uważane za podstawę prawną.
 • Żywotne interesy. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się w żywotnym interesie podmiotu danych to jest to podstawa prawna. Jeżeli istnieje możliwość ochrony żywotnych interesów osoby w alternatywny i mniej inwazyjny sposób, wówczas ta podstawa nie ma zastosowania.
 • Publiczny interes. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane "w ramach wykonywania obowiązków służbowych" lub w celu wykonania określonego zadania w interesie publicznym, który został określony w przepisach prawa, wówczas jest to podstawa prawna.

Jak wyszczególniono w punkcie 7 Polityki Prywatności, podmioty danych mają prawa do ich danych osobowych. Prawa te nie zawsze są bezwzględne, co oznacza, że czasami zależą od tego, na jakiej podstawie prawnej opiera się przetwarzanie danych. 

 

Pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że nie można ich już przypisać do konkretnej osoby, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji. Pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie zostaną przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Anonimizacja

Dane można uznać za "zanonimizowane", gdy nie można już zidentyfikować poszczególnych osób. Jeżeli dane są w pełni "zanonimizowane", nie kwalifikują się jako dane osobowe.

 • Introduction
 • Jakie dane osobowe przetwarzamy i jak je gromadzimy?
 • Dlaczego przetwarzamy te dane osobowe?
 • Komu udostępniamy dane osobowe?
 • Czy przekazujemy Twoje dane osobowe za granicę?
 • Jak długo przechowujemy dane osobowe?
 • Jakie masz prawa względem Twoich danych osobowych?
 • Kontakt z nami i naszym inspektorem ochrony danych
 • Słowniczek